ANTHROPOCENTRISM

ANTROPOSANTRİZM – İNSANMERKEZCİLİK

Antroposantrizm modern dünyamızın ortasına oturmuş, ivediikle yeniden tartışmaya açılması gereken insan – merkezci kavramdır.

ANTROPOSANTRİZM

(Anthropocentrism)

Antroposantrizm: Eski Yunanca’da ‘insan’ anlamına gelen ‘anthropos’ ve ‘merkez’ anlamına gelen ‘kentron’ sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Türkçe’ye ‘İnsan-merkezcilik’ olarak çevrilmiştir. Ancak yaygın kullanımda Antroposantrizm olarak geçer.

Antroposantrik felsefe, insanın her şeyin merkezinde olduğunu öne sürer. Evrendeki her şey insan içindir ya da insana hizmet etmek için vardır. Günümüzde daha çok ekoloji ve hayvan hakları konularındaki çalışmalarda karşımıza çıkar.
Aslen felsefenin konusudur. Bence herkesin konusu olmalıdır.
Batı felsefesinin baskın etkileri altında yeşeren Batı kültüründe bilim, hukuk ve  felsefeden sosyolojiye bilimin tüm dallarında etkin bakış açısını belirlemiştir. Kökenindeki ‘yaradılış hikayesi’, bir çeşit tabuya dönüşmesine sebep olsa da günümüzde özellikle bilim dünyasında tartışmaya daha açık hale gelmiştir.
Daha detaylı kaynak için lütfen tıklayınız.
Benim ilgili yazım için lütfen tıklayınız.

Bir cevap yazın