LÜGAT

MİTOLOJİ

Mitoloji kelimesi, ‘mithos’ ‘söylenen ya da duyulan söz’ ile ‘logos’ yani ‘konuşma’ kelimelerinden oluşmuştur. Türkçe’de efsane, söylence, masal anlamlarına gelir..

HİNDOLOJİ

Hindoloji bilimi, modern dünya görüşünüzü derinden sarsacak yepyeni bir penceredir. Dil, felsefe, edebiyat ve inanç gibi geniş bir alanı kapsar.

FELSEFE

Felsefe, insan tarihinin köküdür. M.Ö 1100 yılından beri insanlık düşüncenin kökenini sorgulamaktadır. Düşünceyi anlamaya çalışmak, medeniyetimizin köküdür.

ETOLOJİ

Etoloji, Zoolojinin hayvan davranışlarını inceleyen alt dalıdır. Belki de, gezegendeki konumunu yeniden sorgulayan modern insanın yeni can yoldaşı olur.

DİLBİLİM

Dil fenomeninin anlaşılamadığı bir dünyayı hayal etmeye çalışın? Dilbilim, sadece bu sebeple bile elzemdir. İnsanı anlamanın yolu dilden geçer.

SOSYAL MESAFE

İngilizce ‘Social Distancing’ kelimesinden devşirdiğimiz, doğru kullanmakta olduğumuzu düşünmediğim kelime. İnsanlarla temastan kaçınma anlamına geliyor.